up

Titulní strana Členové týmu Naše výpravy Připravujeme Fotogalerie Doporučujeme Stanovy Aktuálně

 Hlavní stránka - Stanovy


Stanovy cyklistického klubu FOFOBIKETEAM

(dále jen CKFFBT)

Sídlo CKFFBT

1. JE Dukovany BD3.

2. Jakékoli vhodné restaurační zařízení, pokud se v něm nachází více jak 50% členů klubu.

Korespondenční emailová adresa: fofobiketeam@ic.cz

Zodpovědný správce webových stránek:  Ing.Honzík Špaček


Článek I - Předmět činnosti

1. Sdružování rekreačních cyklistů jakéhokoli věku a výkonnosti pro vyjížďky po cestách i necestách v ČR i zahraničí.

2. Pořádání společensko-kulturních akcí za účelem konzumace dobrého jídla a pití.
 

Článek II – Členství a organizační struktura

1. Členem se může stát každý, kdo se udrží v sedle kola, zůčastní se alespoň jedné klubové akce a zaplatí dobrovolný členský příspěvek.

2. Členem se automaticky stává i dítě, vnouče resp. pravnouče člena ve věku do 18 let. Po dovršení 18. roku tento automatický člen žádá o plnohodnotné členství.

3. Ukončit členství lze jen za souhlasu nadpoloviční většiny CKFFBT. Ukončení členství nezbavuje bývalého člena povinnosti placení dobrovolných členských příspěvků.

4. Členství je zásadně odepřeno manželkám resp. manželům členů. Manželka/manžel se může stát za jistých okolností (ojedinělé činy a výkony směřující k větší slávě a rozmachu CKFFBT) a po schválení Výroční konference čestným členem CKFFBT. Tento je ovšem bez členských práv s vyjímkou placení dobrovolných členských příspěvků.

5. Nejvyšším orgánem CKFFBT je Výroční konference, která se koná každoročně na klubové akci. Konference zejména potvrzuje vedoucího klubu ve funkci, hodnotí činnost CKFFBT a současně likviduje zůstatky členských příspěvků.

6. Konference schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7. Řídícím orgánem CKFFBT je vedoucí klubu, který je zpravidla volen na doživotí, nerozhodne-li konference jinak. Vedoucí klubu je zároveň jeho pokladníkem. Stanovuje zejména postupové cíle a prostředky k jejich dosažení s přihlédnutím k potřebám členů CKFFBT. Vedoucí zodpovídá za všechny členy klubu a za vše, co způsobil i nezpůsobil svým rozhodnutím.
 

Článek III – Práva členů

1. Platit dobrovolné členské příspěvky.

2. Zůčastnit se pořádaných akcí, používat klubové logo případně oděvní součásti v klubových barvách.

3. Navrhovat, schvalovat členy a vedoucího klubu.

4. Navrhovat a schvalovat pořádání akcí, trasy a programy akcí.

5. Být včas informován o všech činnostech CKFFBT.

6. Přispívat do diskuze na diskuzním fóru klubu.
 

Článek IV – Povinnosti členů

1. Přispívat dobrovolnými členskými příspěvky k rozkvětu klubu a zejména vedoucího klubu.

2. Zdravit vedoucího klubu jako první, uctívat ho a hostit podle možností.

3. Zůčastnit se Výroční konference klubu.

4. Zveřejňovat své příspěvky na fofobiketeam.ic.cz

5. Aktivně se zapojovat do plánování klubových akcí.

6. Šířit dobré jméno a pověst klubu a svým jednáním nepůsobit proti jeho zájmům.

7. Kdykoliv bude člen na internetu má za povinnost navštívit naše stránky, aby tím přispěl ke zvýšení návštěvnosti.

8. Zaregistrovat se do diskuzního fóra a pravidelně do něj přispívat svými poznatky, nápady a připomínkami.
 

Článek V – Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1.5.2007.

logo
 
Fotogalerie z poslední akce
 
ChatBox
 
 
 
 
 
 
 
www.weblight.cz
 

Photo&Design ©Fofobiketeam
Poslední úpravy 13.09.2015 8:44

 

weblight
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich